Sabtu, 6 Oktober 2012

RPH Numerasi Kelas Pemulihan Khas

PERSEDIAAN RANCANGAN HARIAN
MATEMATIK

CONTOH 1

Minggu: _______                                       Hari: __________                                   Tarikh:__________

Mata Pelajaran : Matematik
Kelas                :  Tahun 2 Amal                     Masa :  9.00 – 10.00 ptg

Tajuk  :    Mengenal nombor dalam lingkungan 100

Kemahiran
1.      Mengenal nombor dalam lingkungan 100….   (Kumpulan 1- 4 orang)
2.      Mengumpul nombor lima-lima, sepuluh-sepuluh hingga 100…(Kumpulan 2 – 3 orang)                                              
3.      Menyusun nombor mengikut turutan,…. (Kumpulan 3 – 5 orang)

Objektif    : 
1.      Kumpulan 1 - murid boleh mengenal nombor hingga 100
2.      Kumpulan 2 – murid boleh mengumpul nombor lima-lima, sepuluh- sepuluh hingga 100
3.      Kumpulan 3 – murid boleh menyusun nombor mengikut turutan

Aktiviti     :   
Kumpulan 1 –   
i                rakan murid menunjukkan nombor-nombor secara  rawak.
ii              rakan murid mempamerkan nombor-nombor secara turutan.
iii            murid menyebut nombor-nombor yang dipamerkan oleh rakan.              
iv             murid menyebut dan menyalin semula nombor-nombor  yang disediakan.

            Kumpulan 2 -     
i.              Murid mengasingkan nombor-nombor mengikut lima-lima dan sepuluh-sepuluh.
ii.            Murid cuba mencari nombor-nombor yang tersembunyi dalam gambar yang disediakan.
iii.          Murid menyusun nombor mengikut nilai-nilai lima dan sepuluh.

             Kumpulan 3 –    
i.              Murid mengenal nombor secara rawak.
ii.            Murid menyusun nombor mengikut turutan menaik dan menurun.           
iii.          Murid melengkapkan  nombor-nombor di petak yang di kosongkan.

BBP – nombor-nombor, lembaran kerja.

Impak      : 
Kumpulan 1 :  2 daripada 4 orang telah menguasai kemahiran 1.
Kumpulan 2 :  1 daripada 3 orang telah menguasai kemahiran 2.
Kumpulan 3 :  2 daripada 5 orang telah menguasai kemahiran 3.

 PERSEDIAAN RANCANGAN HARIAN
MATEMATIK

CONTOH 1

Minggu: _______                                       Hari: __________                                   Tarikh:__________

Mata Pelajaran : Matematik
Kelas                :                                                         Masa : 

Tajuk  :    Mengenal nombor dalam lingkungan 100

Kemahiran

            1.
            2.
            3.
Objektif    :

            1. 
            2.
            3.

Aktiviti     :   
Kumpulan 1 –   
i.
ii.
iii.

            Kumpulan 2 -    
i.
ii.
iii.

             Kumpulan 3 –   
i.
ii.
iii.

BBP

Impak      : 
Kumpulan 1 : 
Kumpulan 2 : 
Kumpulan 3 :  

Tiada ulasan:

Catat Ulasan